Font vntime full

1. Font vntime Full - Download font .Vntime cho mọi người:
Link download: http://www.mediafire.com/?fp9lsyrr2lm8ms7

Hướng dẫn cài đặt font chữ: các bạn download về rùi giải nén ra : coppy vào Ổ C ---> Tìm đến Forder Window ---> Fonts và paste vào đó (Nhớ là nhấn Crtl + C và Crtl + V để coppy và paste nhé vì font không cho click chuột phải vào để mà post đâu)

2. Download font Unicode -Tải font Unicode

 Download font tiếng Việt Unicode miễn phí, tải các loại font chữ dùng mã unicode. Xem toàn bộ danh sách font VNI tại List Unicode font
Tải font Unicode cơ bản(Arial, Comic Sans, Courier, Georgia, MS Sans, Palatino, Tahoma, Time new Roman)
Link download: http://www.mediafire.com/?wcq3qb2cc7w3zfa 

3.Download font VNI - Tải font VNI

Download font tiếng Việt VNI miễn phí, tải các loại font chữ dùng mã VNI. Font Vni - Tổng hợp hơn 300 fonts VNI: font VNI thư pháp, VNI wedding, bộ font VNI mới thêm dấu từ các font design, demo font VNI. Font VNI tuyển chọn, font thư pháp.
Link download:  http://www.mediafire.com/?1yuyh7e2o37dfx8
 
voyeur porn porn movies sex videos hd porno video