Download font ABC

Font ABC hay còn gọi là Font TCVN3 (tiêu chuẩn Việt Nam 3) Bảng mã theo tiêu chuẩn (cũ) của Việt Nam. Các font chữ trong bảng mã này có tên bắt đầu bằng .Vn . Ví dụ: .VnTime. Ngày nay TCVN đã quy định sử dụng font Unicode trong soạn thảo văn bản.
Bộ font Tiêu chuẩn Việt nam 3 gồm một số font chữ thông dụng hiện nay như .VNTime, .VNArial... và có thể sử dụng với nhiều bộ gõ như ABC, VietKey

Download font ABC đầy đủ và nhanh chóng |
Download font ABC


 
voyeur porn porn movies sex videos hd porno video